Đức Hồng y Filoni ca ngợi cộng đồng Công giáo Việt Nam

Đức Hồng y Filoni, Tổng Trưởng Thánh bộ Truyền giáo ca ngợi những nỗ lực của cộng đồng Công giáo Việt Nam trong chuyến thăm viếng mục vụ của ngài tuần qua và khuyến khích họ trên con đường sứ mạng này.

Thánh Bộ của Đức Hồng y Filoni có sứ mạng phối hợp truyền giáo trên toàn thế giới. Ngài thăm Việt Nam sau khi cùng đi với Đức Giáo hoàng thăm Sri Lanka và Philippines hồi đầu tháng.

Ngài đến Việt Nam để đánh dấu 50 năm kỷ niệm thành lập Giáo phận Xuân Lộc, cũng như 50 năm mừng kỷ niệm sắc lệnh của Công Đồng Vatican II “Ad Gentes”, bàn về sứ mạng hoạt động của Giáo hội.

Đức Hồng y Filoni đã nhấn mạnh trong bài giảng ở Xuân Lộc vào ngày 24/1 rằng Giáo phận Xuân Lộc “là hoa trái của Công Đồng Vatican II, và đã cam kết những năm này dành để công bố Tin Mừng và làm cho các bạn trở thành một gia đình đích thực của Chúa. ”

Vào ngày 23/1, Đức Hồng y đã nói trong thánh lễ ở Đà Nẵng, ước mong người Công giáo “hãy hăng say trong việc tông đồ! Vì nhiều người đang mong chờ để nhận biết Đức Kitô ở đây.”

Đức Hồng y nói , Giáo phận Đà Nẵng được thiết lập bởi Đức Gioan XXIII vào năm 1963, trong thời Công Đồng Vatican II, và vì lý do này “đây là một trong những hoa trái đầu tiên về sự quy tụ của Giáo hội, trong đó có các Giám mục”.

Lịch trình của Đức Hồng y Filoni bao gồm một cuộc họp với Hội đồng Giám mục Việt Nam vào ngày 20/1; một chuyến viếng thăm đến một giáo xứ người dân tộc ngày 21/1; vào ngày 22/1 ngài thăm Đền Thánh Đức Mẹ Lavang, nơi Đức Trinh Nữ đã hiện ra vào năm 1798; và cuối cùng ngài thăm xứ Hội An, một phố cổ nhất Việt Nam, nơi được loan báo Tin Mừng 400 năm qua.

Chuyến thăm mục vụ của Đức Hồng y đến Việt Nam vào thời điểm mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam đang được cải thiện.

Mối quan hệ này có sự cải thiện cụ thể tháng tới khi Đức Phanxicô bổ nhiệm chức Hồng y cho Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Hà Nội.

Việc bổ nhiệm Tổng Giám mục Nhơn là Hồng y là một bước chuyển quan trọng thứ 2 của Đức Phanxicô trong việc thiết lập quan hệ với Việt Nam trong những năm gần đây, nhằm đẩy mạng quan hệ giữa Vatican và Việt Nam.

Vào tháng 9/2013 ngài đã bổ nhiệm Đức Phaolô Bùi Văn Đọc làm Tổng Giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.

Vào năm 2012 Tổng Giám mục Đọc đã đề nghị cuộc đối thoại giữa Công giáo và giáo thuyết vô thần ở Hà Nội, nhấn mạnh sự khác biệt giữa xu hướng tục hóa Tây Phương với những gì đang diễn ra ở Đông Phương, để tìm ra phương cách mới cho việc truyền bá Phúc Âm.

Mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã bị cắt đứt vào năm 1975, khi Cộng sản miền Bắc tràn vào miền Nam.

Nhưng sau đó, chuyến thăm của hơn 20 đại biểu đến Vatican vào năm 2007 dẫn đầu bởi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Đức Giáo hoàng  Bênêdictô XVI.

Sau cuộc gặp gỡ năm 2007, Tòa Thánh và Việt Nam bắt đầu tái thiết lập lại quan hệ ngoại giao, và cho mục đích này, nhóm làm việc chung được thiết lập vào năm 2009.

Vào năm 2011, Tổng Giám mục Girelli được bổ nhiệm làm đặc phái viên không thường trú tại Việt Nam, và năm sau đó, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đức Bênêdictô, cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam thực sự muốn bình thường hóa các quan hệ ngoại giao.

Những cải thiện xa hơn về mặt ngoại giao được  trông chờ trong cuộc nhóm họp lần thứ 6, sẽ diễn ra ở Vatican.

Trong lúc này, Hồng y Filoni thămViệt Nam và khuyến khích các hoạt động của cộng đồng Công giáo, trong việc cố gắng tham gia vào hoạt động mục vụ cũng như ngoại giao.

Nguồn: News Catholic Agency