Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay năm B

Thật là thú vị phải không, vì một thần ô uế mà nhận ra Thiên Chúa, còn con người thì lại không nhận ra. Thực vậy, thần ô uế là người đầu tiên trong Tin Mừng Maccô tuyên xưng Chúa Giêsu là “Đấng Thánh của Thiên Chúa.”