Dây quàng được trao cho tân tổng giám mục ở giáo phận nhà

Như một dấu hiệu của “sự liên đới” với Giáo hội địa phương, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã quyết định các tân tổng giám mục đô thị sẽ chính thức nhận dây quàng giám mục trong giáo phận nhà của mình, chứ không phải ở Vatican.

“Ý nghĩa của sự thay đổi này là để nhấn mạnh hơn về mối quan hệ của các tổng giám mục đô thị – vừa được đề cử – với Giáo hội địa phương của các ngài,” Đức ông Guido Marini, Chưởng Nghi thức của Giáo hoàng, nói với Đài phát thanh Vatican hôm thứ Năm.

Ngang qua nghi lễ chính thức áp dụng trong giáo phận nhà của tổng giám mục, sẽ chân thực hơn và các giám mục trong giáo phận thuộc thẩm quyền của tổng giám mục sẽ có thể tham dự sự kiện đó, “điều đó rất có ý nghĩa đối với họ,” Đức ông nói.

Dây quàng giám mục là khăn len trắng, trang trí với sáu thập giá lụa đen. Việc mang dây quàng giám mục bởi Đức Giáo hoàng trao có thời gian ít nhất là từ thế kỷ thứ năm, các tổng giám mục đô thị tượng trưng cho thẩm quyền cũng như sự hiệp nhất với Tòa Thánh.

Theo truyền thống, Đức Giáo hoàng ban áo choàng cho các tổng giám mục mới ngày 29 tháng 6 mỗi năm, đó là Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô. Nghi thức là dấu chỉ hiệp thông với Tòa Thánh Phêrô. Nó cũng như là một biểu tượng của thẩm quyền của tổng giám mục đô thị trong giáo phận của mình cũng như các giáo phận đặc biệt khác trong giáo tỉnh mình.

Tước hiệu “giám mục đô thị” đề cập đến các giám mục giáo phận hoặc tổng giám mục của một đô thị, cụ thể là, các thành phố chính của một giáo tỉnh hay thủ đô.

Đức ông Marini cho biết việc chuyển nghi lễ chính thức áp dụng cho cấp địa phương không lấy đi điều gì, mà là “giữ toàn bộ ý nghĩa của buổi lễ ngày 29 tháng 6, trong đó nhấn mạnh các mối quan hệ hiệp thông và cũng hiệp thông trong phẩm trật giữa Đức Thánh cha và các Tân Tổng Giám mục.”

Đồng thời, Đức ông lưu ý, “với một cử chỉ ý nghĩa, điều này bổ túc thêm mối dây liên kết với Giáo hội địa phương”

Trong bức thư ngày 12 tháng Một gởi cho các Sứ thần Tòa Thánh ở các nước nơi có tân tổng giám mục đô thị được thiết lập để nhận được các dây quàng truyền thống năm nay, Đức ông Marini nói quyết định này “sẽ rất có lợi cho sự tham gia của Giáo hội địa phương trong một thời điểm quan trọng của đời sống và lịch sử của nó “.

Đức ông cũng nói rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô tin thông lệ mới này sẽ được thúc đẩy “cuộc hành trình của sự liên đới trong Giáo hội Công giáo, từ khởi đầu triều đại giáo hoàng của mình, ngài liên tục nhấn mạnh là đặc biệt cấp thiết và quý giá vào thời điểm này trong lịch sử của Giáo Hội”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện quyết định liên quan đến sự thay đổi thông lệ này “sau khi suy nghĩ lâu dài và sau khi nhận được lời khuyên mà ngài đã thỉnh nguyện,” Đức ông Marini đã nêu trong thư của ngài.

Đức ông giải thích, Đức Giáo hoàng sẽ làm phép dây quàng giám mục trong Thánh lễ ngày 29 tháng Sáu kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tại Vatican như bình thường, nhưng các dây quàng này sẽ được trao cho các tân tổng giám mục đô thị “trong giáo phận của mình, qua người đại diện là Sứ thần Tòa Thánh “.

Mỗi tân tổng giám mục đô thị được mời đồng tế Thánh lễ ngày 29 Sáu tháng và làm phép các dây quàng tại Vatican, nơi các ngài sẽ nhận áo choàng “cách riêng, từ tay Đức Thánh cha”.

Sau đó, Đức ông Marini nói Sứ thần sẽ quyết định ngày và thời gian để “công khai và chính thức” trao cho tổng giám mục dây quàng “theo sự uỷ quyền của Đức Thánh cha”.

Các giám mục khác thuộc thẩm quyền của tân tổng giám mục đô thị dự kiến sẽ tham dự nghi lễ dành cho vị chủ chăn mới của họ.

Nghi lễ này được “làm giàu” bằng một khía cạnh mới của cộng đồng ở cấp địa phương, Đức ông Marini nói với Đài phát thanh Vatican, động lực của sự hiệp thông được tạo ra bởi sự thay đổi này là “rất đẹp”.

Nguồn: Catholic News Agency