Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ V Mùa Chay năm B

Chúa Giêsu có vấn đề khi tìm giờ để cầu nguyện. Bất cứ khi nào ngài cố gắng đi tìm nơi thanh vắng cầu nguyện thì đoàn chiên lại tìm đến Ngài.
“Khi trời còn tối vào sáng sớm, Ngài đã đi một mình đến nơi yên tĩnh, ở đó Ngài chìm sâu trong cầu nguyện.”