Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ VI Mùa Chay năm B

Chúng ta những người theo Chúa được mời gọi trở nên siêu nhiên. Nói cách khác, chúng ta phải là có người giá trị sẵn sàng vượt qua tự nhiên trong chúng ta. Điều đó có nghĩa là phát triển khả năng nhìn vào người khác như là những người con của Chúa, xem họ như là anh chị em chúng ta.