Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ I Mùa Chay năm B

Sự canh tân đó là một cuộc sống tự do từ nô lệ đến những thứ xung quanh tôi, tự do khỏi nhu cầu để tìm kiếm giá trị của mình trong những điều tôi sở hữu hoặc sử dụng. Đó là chia sẻ thời gian, tài năng và kho tàng của tôi với các anh chị em của tôi. Đó là niềm vui, niềm hy vọng biết ơn rằng trong cái chết của tôi tôi không mất Thiên Chúa. Nói cách khác, đó là Mùa Chay.