Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ II Mùa Chay năm B

Tin Mừng hôm nay là một lời nhắc nhở của Mùa Chay rằng đó là một món quà được trở nên người con yêu dấu của Thiên Chúa mà tôi nhận được trong Bí tích Rửa tội dẫn đến sự biến hình của riêng tôi. Tôi bước đi trên con đường thập giá trong thế giới này, nhưng nó là một con đường dẫn đến vinh quang không thể so sánh.