UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chống lại bệnh tật và kỳ thị của bệnh nhân phong ở Việt Nam

Ngày 2 tháng 3 năm 2015

Một ngôi làng ở Tây Nguyên Việt Nam đã trở thành một nơi ẩn náu an toàn cho người bị bệnh phong bị xã hội xa lánh.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng