UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ III Mùa Chay năm B

Ngày 6 tháng 3 năm 2015

Mùa Chay là thời gian để cam kết bản thân mình để sống theo cách như vậy mà một thế giới tìm kiếm Thiên Chúa sẽ tìm thấy trong ta và Giáo Hội một sự chào đón, một mẫu mực và một sự hướng dẫn.
Suy xét cách hành xử của Chúa Kitô với những ai cản trở việc tìm kiếm Thiên Chúa của người khác trong đền thờ, tôi không dám thất bại để thanh trừ khỏi cuộc sống của tôi hay bất cứ điều gì từ cộng đồng của chúng ta mà có thể kích động sự tức giận của Ngài vào tôi.

 

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng