UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay năm B

Ngày 13 tháng 3 năm 2015

Mùa Chay là mùa khi chúng ta chuẩn bị để làm mới cam kết rửa tội của mình trong tình liên đới với những người được rửa tội vào lễ Phục sinh. Đó là một thời gian chuẩn bị để tái hiến thân loan báo cho thế giới tin mừng mà Thiên Chúa thực sự yêu thương chúng ta bây giờ, ở đây, như chúng ta thực sự là.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng