Có thể thành lập ‘văn phòng đặc trách trung gian hòa giải của Tòa Thánh’

Hôm thứ Tư tuần trước, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh đề nghị thành lập ‘văn phòng đặc trách công tác làm trung gian hòa giải của Tòa Thánh’ trực thuộc Văn phòng Quốc vụ khanh, để làm cầu nối giữa cam kết ngoại giao Tòa Thánh trong công chúng và cam kết trong các tổ chức quốc tế.

Đức Hồng y Pietro Parolin nói hôm 11-3 rằng “đối mặt sự gia tăng xung đột vũ trang, cả trong và ngoài nước, do thiếu các hành động ngăn ngừa hay do thiếu giám sát thời hậu xung đột gây ra, quan tâm ngăn chặn thông qua văn phòng mới này sẽ làm nổi bật ý nghĩa thật sự của sự hiện diện của Tòa Thánh trong cộng đồng quốc tế”.

Ngài phát biểu tại đại học Pontifical Gregorian ở Rôma, khi thuyết trình về “hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh phục vụ hòa bình”.

Theo Đức Hồng y Parolin, Tòa Thánh “cơ bản làm việc trên vũ đài quốc tế không phải để đảm bảo tình hình an ninh chung, vốn khó khăn hơn trong thời kỳ bất ổn kéo dài này, nhưng để duy trì quan điểm hòa bình là kết quả của các mối quan hệ chính đáng, tôn trọng luật quốc tế, bảo vệ các quyền cơ bản của con người bắt đầu từ những người kém may mắn nhất trong chúng ta, những người dễ bị tổn thương nhất. Nếu không có sự cam kết của những nhà đại diện ngoại giao Tòa Thánh, bao nhiêu tín hữu sẽ bị hạn chế vì đức tin của mình? Bao nhiêu tổ chức của Giáo hội sẽ cắt đứt mối liên hệ quan trọng với chính quyền trung ương hướng dẫn họ, hỗ trợ họ và cho họ lòng tin?”

Đức hồng y còn lưu ý “trong lĩnh vực xã hội dân sự, hình thức hướng dẫn đạo đức nào bị thiếu nếu Tòa Thánh không có mặt trong các bối cảnh liên chính phủ khác nhau, trong những lĩnh vực hợp tác, giải trừ quân bị, đấu tranh chống nghèo khổ, xóa đói, chăm sóc bệnh nhân, và xóa mù chữ?”

Đức Hồng y Quốc Vụ khanh lưu ý Tòa Thánh hiểu về hòa bình “khác với những gì được trình bày trong luật quốc tế hiện hành”, vì Tòa Thánh “tin rằng không có hành động nào vì hòa bình là hợp lý và đúng đắn nếu liên quan đến chiến tranh, ngay cả chỉ là ngụ ý”.

Đức Hồng y Parolin còn kêu gọi cải cách “ius ad bellum” (quyền chiến tranh), thay vào đó ngài kêu gọi ủng hộ “ius contra bellum” (quyền chống chiến tranh): đó là “những nguyên tắc có thể triển khai, phổ biến và đặc biệt là áp dụng các công cụ quốc tế đã được duyệt trước để chấm dứt các cuộc tranh cãi cách hòa bình, mới tránh việc sử dụng vũ trang”.

“Tôi muốn nói đến đối thoại, thương lượng, thỏa thuận, trung gian và hòa giải”, vốn “thường được xem chỉ là những phương thức tức thời không có hiệu quả thiết thực”.

Theo Quốc Vụ khanh, đây có thể là vai trò đặc trưng của Tòa Thánh.

Đức Hồng y Parolin kể “trong những năm 1980, ủy ban đặc trách công tác quần chúng của Văn phòng Quốc Vụ khanh, hiện nay là bộ phận đặc trách quan hệ với các nước, đã thành lập một văn phòng đặc trách công tác làm trung gian hòa giải của Tòa Thánh”.

Văn phòng này được thành lập “nhằm triển khai các vấn đề pháp lý-chính trị giải quyết triệt để cuộc tranh chấp Kênh Beagle giữa Argentina và Chile”.

Mục tiêu này cuối cùng cũng đạt được vào ngày 29-11-1984, khi Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị được ký kết. Hiệp ước này “thực hiện giải pháp do Tòa Thánh đề xuất”.

Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh Tòa Thánh luôn hành động vì mục đích này. Đức hồng y đề nghị thành lập lại văn phòng đặc trách công tác làm trung gian hòa giải của Tòa Thánh để thúc đẩy cam kết của Tòa Thánh về đối thoại quốc tế.

Phát biểu với báo giới trước hội nghị, Đức Hồng y Parolin khẳng định “Đức Thánh cha Phanxicô hoàn toàn tin tưởng về nhu cầu đối thoại nhiều hơn nữa, và ngài luôn chỉ dẫn chúng ta làm điều đó”.

“Các cuộc xung đột hiện nay hay xung đột giữa các nền văn minh như người ta thường gọi trước đây chỉ có thể giải quyết thông qua đối thoại, điều mà chúng ta cần theo đuổi bằng đức tin và hy vọng, vì đôi khi kết quả có vẻ không được tốt và khiến chúng ta sử dụng các biện pháp khác”, Đức Hồng y Parolin nói.

Đức hồng y nói đối thoại còn cần phải được xúc tiến cùng với Trung Quốc, vì việc này “có thể mang lại lợi ích cho hòa bình trên thế giới”, và do đó cần “nghĩ ra các giải pháp có thể giúp đối thoại, mặc dù có những vấn đề ở cấp Giáo hội địa phương”.

Nguồn: Catholic News Agency