UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ V Mùa Chay năm B

Ngày 20 tháng 3 năm 2015

Tình yêu Thiên Chúa là một tình yêu bị đóng đinh. Nó là hoàn toàn tự hiến, cái chết của Thiên Chúa. Trong đoạn về Bữa Tiệc Ly của Gioan, Chúa Giêsu nói rằng không có tình yêu lớn hơn tình yêu người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Trên thập giá, đó là những gì Thiên Chúa làm. Thiên Chúa vĩnh cửu chết vì tình yêu.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng