UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh Lễ tiệc Ly

Ngày 1 tháng 4 năm 2015

Việc chia sẻ Thánh Thể của chúng ta là một việc phục vụ – một việc phục vụ cho thế giới. Chúng ta có thể rửa chân nó, và chúng ta có thể mang nó với chúng ta khi chúng ta chia sẻ sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Tất cả chỉ là một.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng