UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng thứ Sáu Tuần Thánh

Ngày 2 tháng 4 năm 2015

Đây là thứ Sáu của tình yêu vượt lên trên tất cả những gì chúng ta có thể mong đợi đón nhận và thứ Sáu mời gọi chúng ta yêu thương vượt lên tất cả những gì chúng ta có thể mong đợi để trao ban. Quả thật, hôm nay là ngày thứ Sáu Tốt lành.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng