UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm B

Ngày 17 tháng 4 năm 2015

Không ai đứng trên góc phố rao giảng cho đám đông đi qua, nhưng ai đó bước đi vui vẻ trong cuộc sống, mà mang niềm vui và ngỡ ngàng loan báo cho mọi người thấy điều không thể tin được, tin mừng không thể tin được rằng một người chết ăn cá. Người bạn đã chết của tôi vẫn còn sống. Tôi cũng giống như Ngài, cũng sẽ chết. Và tôi cũng sẽ sống.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng