UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B

Ngày 24 tháng 4 năm 2015

Có lẽ không phải tất cả là xấu nếu tôi là chiên. Vì một lý do nào đó, Thiên Chúa đã gọi tôi đi theo Mục Tử Nhân Lành, người sẽ biến tôi đặc tính chiên nơi tôi thành môn đệ bằng cách tỏ chính Ngài cho tôi và định hình lại cho tôi thành một mục tử.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng