UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Biểu tình kêu gọi sự chú ý đến người xin tị nạn Pakistan

Các Kitô hữu lánh nạn tiếp tục mòn mỏi đợi chờ ở Thái Lan

Ngày 4 tháng 2 năm 2016

Biểu tình kêu gọi sự chú ý đến người xin tị nạn Pakistan

Người tị nạn Pakistan ở Thái Lan. Ảnh: www.foxnews.com

Rất đông Kitô hữu Pakistan đã biểu tình bên ngoài đại sứ quán Thái Lan ở Hà Lan để nâng cao nhận thức về cảnh ngộ của các Kitô hữu Pakistan xin tị nạn tại Thái Lan.

Những người biểu tình kêu gọi công lý và xử lý nhanh các thủ tục xin tị nạn cho các Kitô hữu Pakistan ở Thái Lan. Các diễn giả nhấn mạnh những khó khăn mà người xin tị nạn gặp phải và yêu cầu cho họ sự tôn trọng, bảo vệ và công lý.

Các giới chức Thái Lan tại đại sứ quán đã nhận đơn kiến nghị kêu gọi đối xử công bằng đối với người xin tị nạn.

Có 11.500 người Pakistan đăng ký xin tị nạn tại Thái Lan, theo cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc, UNHCR. Nhóm người này ít được tiếp cận các dịch vụ pháp lý cũng như các dịch vụ khác, theo các nhân viên trợ giúp địa phương.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng