Giáo hội Pakistan hy vọng sắp tới có thay đổi cho luật báng bổ

Các lãnh đạo Công giáo ở Pakistan đang hy vọng sắp có một thay đổi cho các luật báng bổ của quốc gia này dựa trên những diễn biến gần đây.

Giáo sĩ Muhammad Khan Sherani, chủ tịch Hội đồng Tư tưởng đạo Hồi, mới đây bày tỏ thiện ý xem xét lại luật báng bổ, hãng tin Fides của Các Hội truyền giáo Giáo hoàng đưa tin.

Ảnh hưởng của ông Sherani có thể khơi lại cuộc tranh cãi và cho quốc hội và chính phủ những lưu ý để thay đổi nhằm ngăn chặn việc lạm dụng của luật báng bổ.

“Chúng tôi hoan nghênh nhận xét này và những cách thức do Hội đồng thực hiện đối với tư tưởng này và chúng tôi hy vọng sắp có việc tu chỉnh luật báng bổ nhằm ngăn chặn lạm dụng” – Đức Tổng Giám mục Sebastian Francis Shaw của Lahore nói với Fides.

“Việc lạm dụng luật báng bổ vì những mục đích khác đã làm tổn thương nhiều công dân Pakistan theo đạo Hồi and Kitô giáo, và tất cả các tôn giáo khác, và hủy hoại cuộc đời của nhiều người vô tội một cách bất công. Chúng tôi hy vọng một sự thay đổi cho điều tốt đẹp hơn” ngài cho biết.