Đức Thánh cha sai đi ‘các nhà thừa sai lòng thương xót’

Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi đầu mùa Chay bằng cách sai đi hàng trăm linh mục, theo cách riêng của từng người, làm những “nhà thừa sai của lòng thương xót” ngay tại các giáo xứ.

“Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến những tôi tớ của Ngài. Chúng con đang được sai đi như những người mang chở lòng thương xót, ơn cứu độ và bình an đến cho tha nhân. Xin hướng dẫn chúng con và ban cho chúng con sức mạnh lòng thương xót của Ngài” – Đức Thánh cha nói trong thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô hôm 10 tháng 2, Catholic News Service đưa tin.

Trên 700 trong số 1.142 thừa sai do Đức Giáo hoàng chỉ định cách đặc biệt đã tham dự Thánh lễ này. Các thừa sai mặc áo dòng trắng và dây stola màu tím nhận lệnh truyền sai đi của Đức Thánh cha để rao truyền lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời cũng nhận quyền thế đặc biệt để tha thứ những tội lỗi mà chỉ Tòa Thánh mới giải được.

Trong bài giảng của mình trước nghi thức sai các linh mục ra đi ở cuối Thánh lễ, Đức Giáo hoàng nói nhiệm vụ này của các linh mục là “chỉ dấu và công cụ tha thứ của Thiên Chúa”.

“Anh em quý mến, tôi cầu chúc anh em cố gắng giúp mở toang các cánh cửa của lòng người”, cũng như chúc phúc, chữa lành và chăm sóc chúng bằng trái tim của một người cha, ngài nhắn nhủ.