Linh mục người Việt kể lại hành trình vượt biển

Trong cơn bão, cha Joseph Phạm tìm thấy sự thanh bình.

“Tôi cầu nguyện, dâng mình cho Chúa và tin tưởng ngài. Tôi cảm thấy thanh thản”, ngài kể lại chuyến vượt biên sang Mỹ bằng một chiếc thuyền nhỏ.

Khán thính giả ở Camden, N.J. hoàn toàn bị thu hút khi cha Phạm sống ở Mỹ kể lại những trải nghiệm của mình tại Trung tâm Đức tin và Văn hóa hôm 5-2, tờ báo giáo phận Camden Catholic Star Herald đưa tin.

Cha Phạm kể lại thời ngài lớn lên dưới chế độ cộng sản và đức tin đã đưa ngài sang Mỹ.

Ngài lớn lên ở miền nam Việt Nam. Sau khi quê ngài bị chính quyền cộng sản miền bắc chiếm đóng, cha ngài bị bắt và đưa vào một trại tập trung.

Sau khi cha ngài được cho về nhà, bố mẹ ngài nghĩ rằng để con cái có cuộc sống tự do, thì không thể ở Việt Nam.

Trên con thuyền vượt biển cùng với 11 thành viên trong gia đình, họ đối mặt với sóng biển dữ dội, nước dựng thành tường chung quanh thuyền. Cha Phạm co người trong góc thuyền và cầu nguyện.

Biển bỗng lặng đi, chẳng bao lâu sau gia đình ngài đến một trại tị nạn ở Malaysia và sau đó được đưa đến Philadelphia (gia đình ngài vẫn còn ở đó) năm 1987. Lúc đó cha Phạm 19 tuổi.