Hội Y tế Công giáo Ấn Độ vận động hiến máu

Hội Y tế Công giáo Ấn Độ đang tổ chức hiến máu trên khắp cả nước và kêu gọi hiến máu là nghĩa cử bác ái nên làm trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Đợt hiến máu gần đây được tổ chức tại các làng mạc quanh Secunderabad. Người hiến máu được khám sức khỏe tổng quát, kiểm tra tiểu đường và làm các xét nghiệm khác, cũng như được nhận một bản hướng dẫn về dinh dưỡng và vệ sinh, theo Hãng tin Fides của Các Hội truyền giáo giáo hoàng.

Cha Tomi Thomas, tổng giám đốc của hội, cho biết đợt hiến máu này sẽ giúp ích cho người nghèo và bị bỏ rơi vốn không có khả năng chi trả tiền điều trị tốn kém.