UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Angela Gomes

Ngày 1 tháng 3 năm 2016

Gần bốn thập niên qua, bà Angela Gomes, một nữ Công giáo Bangladesh đã giúp hàng ngàn phụ nữ nông thôn vượt qua bạo lực gia đình, tạo công ăn việc làm, củng cố kinh tế.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng