Giáo hội Hàn Quốc mở cửa thánh tôn vinh các vị tử đạo

Tổng Giáo phận Seoul mở cửa thánh tại 3 thánh địa dành kính các vị tử đạo trước đây của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc nhân kỷ niệm 150 năm đánh dấu ngày khởi đầu cuộc bách hại Kitô hữu ở Byeong.

Hoạt động này trong năm dành tưởng nhớ các vị tử đạo được Đức Hồng y Andrew Yeom Soo-jung của Seoul tuyên bố, theo hãng tin Fides của Vatican.

Các cửa thánh được mở tại ba thánh địa nơi các vị tử đạo bị giết hại, gồm thánh địa Jeoldusan; thánh địa ở Saenamteo, và nhà thờ Công giáo ở Yakhyeon.

Sau khi cuộc bách hại đạo bắt đầu năm 1866, khoảng 9000, gần phân nửa số người Công giáo ở Hàn Quốc lúc đó, bị giết chết vì đức tin.