Trung Quốc xuất bản nhiều bản Kinh Thánh nhất

Trung Quốc vẫn là nước xuất bản Kinh Thánh lớn nhất thế giới. Theo thống kê mới nhất của công ty in ấn Amity Printing, hơn 12 triệu bản Kinh Thánh được xuất bản tại Trung Quốc trong năm 2015, đa số để xuất khẩu, tờ China Christian Daily đưa tin.

Công ty Amity Printing đã xuất bản 142 triệu bản Kinh Thánh từ khi thành lập năm 1988. Số sách này được phân phối đến hơn 70 quốc gia với hơn 90 thứ tiếng, trong đó có tiếng dân tộc thiểu số và chữ nổi.