Lãnh đạo tôn giáo Myanmar kêu gọi chấm bạo hành phụ nữ

Lãnh đạo bốn tôn giáo chính ở Myanmar kêu gọi chấm dứt vấn nạn bạo hành và phân biệt đối xử với phụ nữ trong cuộc tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ tại Yangon, tờ The Myanmar Times đưa tin.

Cuộc tọa đàm dài ba giờ được tổ chức bởi nhóm Phụ nữ và Các Tôn giáo vì Hòa bình Liên Hiệp Quốc, một nhóm liên tôn giáo ở Yangon gồm Ấn giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và Phật giáo.

“Bạo hành phụ nữ và trẻ em gái là hành động vi phạm nhân quyền phổ biến nhất ở Myanmar”, Jean D’Cunha, đứng đầu nhóm Phụ nữ Myanmar thuộc Liên Hiệp Quốc, phát biểu trong bài diễn văn khai mạc.

Bạo hành phụ nữ là vấn nạn chính ở Myanmar do nhận thức của người dân về vấn nạn này vẫn còn thấp và do chuẩn mực văn hóa, thiếu hiểu biết về quyền lợi, thiếu trợ giúp pháp lý và tư vấn thường khiến phụ nữ và trẻ em gái không thể lên tiếng.

“Dựa vào tầm chiến lược và ảnh hưởng của các lãnh đạo tôn giáo trong cộng đồng, việc họ góp phần chấm dứt bạo hành phụ nữ và trẻ em gái là điều vô giá”, D’Cunha nói với tờ The Myanmar Times.