Kêu gọi lãnh đạo Giáo hội ủng hộ việc thả các tù nhân chính trị

Một tù nhân chính trị người Philippines vừa kêu gọi các lãnh đạo Giáo hội khi đang thăm anh và các tù nhân khác trong tù hãy ủng hộ việc phóng thích tất cả các tù nhân chính trị ở Philippines, và kể ra những đối xử bất công mà họ phải chịu trong tù.

“Thông điệp đoàn kết của tù nhân chính trị gửi tới những người trong Giáo hội đang thăm chúng tôi là hãy ủng hộ lời kêu gọi thả tất cả các tù nhân chính trị trong đất nước này” – Alan Jazmines, thành viên của Ủy ban Cải cách Xã hội Kinh tế thuộc Ban Hòa bình của Mặt trận Dân chủ Quốc gia Philippines (NDFP), cho biết.

Ông nói các cố vấn hòa bình của NDFP như ông ta đã và đang cầu khẩn chính phủ trước đây cũng như hiện nay hãy thả trên 500 tù nhân chính trị trong cả nước.

“Cùng với những người trong Giáo hội tới thăm chúng tôi và những người khác dấn thân theo đuổi việc tôn trọng nhân quyền, công bằng xã hội, hòa bình lâu dài và tiến bộ thực sự ở nước này, những người cố vấn hòa bình của NDFP đang bị giam giữ và các tù nhân chính trị khác đã kêu gọi tình liên đới và ủng hộ nỗ lực nhắm tới những mục tiêu này” – ông nói.