UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chương trình giáo dục cho người tị nạn

Ngày 14 tháng 3 năm 2016

Tổ chức International Education News khai thác các bài học kinh nghiệm từ chương trình giáo dục cho trẻ em tị nạn của Pakistan. Điều này có thể có ích cho các quốc gia khác đang phải đối diện với vấn đề người tị nạn.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng