Chương trình giáo dục cho người tị nạn

Tổ chức International Education News khai thác các bài học kinh nghiệm từ chương trình giáo dục cho trẻ em tị nạn của Pakistan. Điều này có thể có ích cho các quốc gia khác đang phải đối diện với vấn đề người tị nạn.