Phê chuẩn quy định về tài chính cho các án phong thánh

Để đảm bảo tính minh bạch và giải trình trách nhiệm về tài chính rõ ràng hơn, Đức Thánh cha Phanxicô đã phê chuẩn quy định mới về tiền đóng góp cho các án phong thánh, Vatican thông báo.

“Quy định mới về quản lý tài chính cho các án phong chân phước và phong thánh” nêu rõ do tính phức tạp của tiến trình phong thánh, án phong thánh cần một số chi phí đáng kể, bao gồm phí điều tra cấp giáo phận, công tác của Bộ Phong Thánh và các lễ phong chân phước hay phong thánh, tờ Catholic News Service đưa tin.

Quy định được Đức Thánh cha Phanxicô phê chuẩn hôm 4-3 và được Vatican phát hành hôm 10-3, vài tháng sau khi các tài liệu bị rò rỉ được cho là do một nhóm nghiên cứu hoạt động tài chính của các văn phòng Vatican viết, kết luận “thiếu sự giám sát kinh phí cho các án phong thánh”.

Trong cuốn Những con buôn trong đền thờ, Gianluigi Nuzzi khẳng định Bộ Phong Thánh nằm trong số các văn phòng Vatican miễn cưỡng nhất trong việc hợp tác với ủy ban được Đức Thánh cha chỉ định và cần hành động ngay nhằm gia tăng sự minh bạch và trung thực.

Nuzzi khẳng định chi phí trung bình cho một án phong thánh tốn khoảng 500.000 euro hay 550.000 Mỹ kim.