UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Nông dân nghèo Trung Quốc hỗ trợ nhau

Ngày 16 tháng 3 năm 2016

Đôi khi người nông dân gặp nhiều khó khăn vì dành hết tiền cho mùa vụ nhưng sự giúp đỡ lẫn nhau đã giúp họ đỡ vất vả hơn rất nhiều.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng