Ơn cứu độ xuất phát từ thánh giá

Câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người hết sức rõ ràng qua hình ảnh thánh giá; ơn cứu độ có thể tìm thấy vì Chúa Kitô đã gánh tội trần gian, Đức Thánh cha Phanxicô nói trong Thánh lễ sáng.

“Thánh giá không phải là đồ trang trí; không phải là tác phẩm nghệ thuật được gắn nhiều đá quý như anh chị em nhìn thấy. Thánh giá là mầu nhiệm ‘sự chết’ của Chúa vì tình yêu”, Đức Thánh cha nói trong bài giảng lễ hôm 15-3 tại nhà nguyện Domus Sanctae Marthae, nơi ngài ở, tờ Catholic News Service đưa tin.

Ơn cứu độ “không được thực hiện bằng cây đũa thần. Ơn cứu độ được thực hiện bằng sự đau khổ của Con Người, bằng sự đau khổ của Đức Giêsu Kitô”, ngài nói.

Tội lỗi là việc làm của Satan, và Đức Giêsu đã đánh bại Satan bằng cách “tự gánh tội” và được treo lên thánh giá, Đức Thánh cha nói.