UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Leos Tirkey

Ngày 28 tháng 3 năm 2016

Chuyện kể về sự dấn thân của giáo lý viên Leos Tirkey ở phía Bắc Ấn Độ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 21 tháng 9 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 14 tháng 9 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng