UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Gìn giữ ngôi nhà chung của chúng ta

Ngày 5 tháng 4 năm 2016

Cư dân ở thị trấn Santa Cruz phía bắc Philippines tỉnh Zambales nói đã đưa thông điệp “gìn giữ ngôi nhà chung” của Đức Thánh cha vào cuộc sống đó là hành động chống lại việc khai thác mỏ Nickel. Đây là hành động khẩn thiết để bảo vệ môi trường sống tự nhiên và con người ở đây.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng