Lễ Truyền Tin là lễ nói lời ‘xin vâng’ với Chúa

Khi người ta không muốn nói “xin vâng” với Thiên Chúa, họ thường không nói “thưa không” mà họ lại chạy trốn như Adam và Eva đã làm sau khi phạm tội, Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích.

“Hôm nay là lễ của ‘xin vâng’”, Đức Thánh cha nói trong Thánh lễ sáng hôm 4 tháng Tư, lễ  Truyền Tin được dời lại hôm đó. Giáo hội theo nghi lễ La tinh thường cử hành lễ Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria vào ngày 25 tháng Ba, nhưng năm nay lễ này được dời lại do nằm trong Tuần thánh, Catholic News Service đưa tin.

Một nhóm linh mục mừng lễ vàng 50 năm thụ phong linh mục và một nhóm nữ tu Vincent khấn lại hàng năm đã cùng Đức Thánh cha mừng lễ này tại nhà nguyện Domus Sanctae Marthae.

Thậm chí sau khi Adam và Eva phạm tội, Đức Phanxicô nói, Thiên Chúa vẫn liên tục đến với những người nam nữ thánh thiện – từ Abraham đến Moses đến các tiên tri – mời gọi họ cộng tác trong kế hoạch cứu độ của ngài.