Đức Hồng y Tagle giải thích các vấn đề của một xã hội bị tổn thương

Trong giờ tĩnh tâm Phục sinh thường niên, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle của Manila giải thích những bất hạnh vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay không chỉ do cá thể bị tổn thương mà còn do một “xã hội bị tổn thương” nhiều.

“Thế giới chúng ta vẫn còn nhiều sự tổn thương. Tổn thương vẫn là tổn thương, ngay cả Chúa Phục sinh cũng không xóa bỏ được tổn thương …. Tổn thương có mặt khắp nơi”, Đức Hồng y nói trong giờ tĩnh tâm Phục sinh “Đứng lên trong sự thương xót” của cộng đoàn dòng Tên hôm 10-4 tại đại hý trường Araneta ở thành phố Quezon.

Theo Đức Hồng y, các tín hữu cần “thấy và chạm” vào các vết thương của xã hội để sống lòng thương xót và thương cảm thật sự.

“Chính khi thấy và chạm vào vết thương của người khác chúng ta mới thấy và chạm vào vết thương của mình”, Đức Hồng y Tagle giải thích. Ngài nói đồng cảm với những người cần giúp đỡ mới gợi lên lòng thương xót tha nhân đích thực.

Ngài nói “những vết thương của xã hội” cần được nhìn thấy đó là: sự không trung thủy trong gia đình, thiếu lương thực bổ dưỡng, quan điểm nổi trội về văn hóa, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vị chủng, lạm dụng mạng xã hội và thiếu công bằng và thờ ơ trong Giáo hội.