UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Số người Công giáo Hàn Quốc tăng nhưng số người tham dự các bí tích giảm

Số người đi xưng tội giảm 6% so với năm 2014, số người rước lễ lần đầu và thêm sức cũng giảm

Ngày 12 tháng 4 năm 2016

Số người Công giáo Hàn Quốc tăng nhưng số người tham dự các bí tích giảm

Đôi bạn trẻ thực hiện hôn lễ ở nhà thờ Thánh Têrêsa, Hàn Quốc. Ảnh: beautysorority.wordpress

Số người Công giáo Hàn quốc tăng nhẹ vào năm 2015 nhưng có ít người tham dự các bí tích hơn, theo số liệu thống kê được Giáo hội phát hành hôm 30-3.

Tính đến ngày 31-12-2015, Hàn Quốc có 5.655.504 người Công giáo, chiếm 10,7% tổng số dân Hàn Quốc, theo số liệu thống kê của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, tăng 1,7% so với năm trước.

Tuy nhiên số liệu thống kê cho thấy số người tham dự các bí tích đang giảm. Có 116.143 người lãnh bí tích rửa tội vào năm 2015, giảm 6,9% so với năm trước đó.

Có 19.012 trường hợp kết hôn ở nhà thờ, giảm 3,9%. Có 4.283.662 người đi xưng tội, giảm 6% so với năm 2014. Số người rước lễ lần đầu và thêm sức cũng giảm.

Trong khi đó, Hàn Quốc có cả thảy 5.129 giáo sĩ, trong đó có hai hồng y, 38 tổng giám mục và giám mục, 4.909 linh mục Hàn Quốc và 182 linh mục người nước ngoài, tăng 145 người so với năm 2014.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng