UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giáo hội Philippines cần những lãnh đạo ‘nhân từ’

Phát ngôn viên của các giám mục nói: Hãy bắt chước Đức Phanxicô

Ngày 13 tháng 4 năm 2016

Giáo hội Philippines cần những lãnh đạo ‘nhân từ’

Các lãnh đạo Giáo hội nên có đầy lòng thương xót như Đức Thánh cha Phanxicô. Ảnh: Franco Origlia/Getty Images

Các lãnh đạo tiếp theo của Giáo hội Philippines nên bắt chước sự lãnh đạo của Đức Giáo hoàng Phanxicô bằng cách tiếp cận “nhân từ”, sự quản trị có đạo đức.

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Amado Picardal, thư ký điều hành của Ủy ban về Các cộng đoàn Giáo hội Cơ bản của các giám mục, cho biết điều mà quốc gia này cần đến là quản trị giàu lòng thương xót.

“Vì năm nay được Đức Phanxicô đặt là Năm Lòng Thương Xót Chúa, thật thích hợp để nhấn mạnh ‘lòng nhân từ’ như một trong những đức tính quan trọng mà chúng ta phải mong đợi từ các chính trị gia chúng ta bỏ phiếu” – ngài kêu gọi.

Lãnh đạo có lòng thương xót nghĩa là gì?

Nhà thừa sai nổi tiếng vì những hoạt động ủng hộ hòa bình ở Mindanao, cho biết nhà lãnh đạo có lòng nhân từ biết quan tâm về các hoạt động tội phạm và làm hết mình để bảo đảm cho công lý được thắng thế.

Tuy nhiên, ngài đòi hỏi phải có quy trình pháp lý thích đáng và tôn trọng quyền của cá nhân vẫn là điều cần thiết – ngay cả cho những người bị buộc tội.

“Họ tránh đi đường tắt và không cổ vũ các vụ án giết người ngoại tụng. Họ tin rằng dù người ta có mắc lỗi, phạm tội hoặc làm những điều kinh khủng thì không ai là hoàn toàn xấu xa cả và không được cứu chuộc” – cha Picardal nói.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng