UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Liên tôn giáo thảo luận cách ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan

Cuộc họp nhất trí đề ra đường lối thúc đẩy quan hệ và giáo dục công chúng

Ngày 19 tháng 4 năm 2016

Liên tôn giáo thảo luận cách ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan

Kitô hữu Pakistan tuần hành phản đối bị đàn áp. Ảnh: Reuters

Đại kết và đối thoại liên tôn giáo là các kỹ năng sống cơ bản, thiết yếu trong một quốc gia như Pakistan, theo các tham dự viên cuộc họp liên tôn giáo gần đây được tổ chức tại giáo phận Faisalabad, Pakistan.

Linh mục Nisar Barkat, chủ tịch Ủy ban Đại kết và Đối thoại Liên tôn giáo của giáo phận lưu ý cuộc họp được tổ chức ở Sahiwal bao gồm các lãnh đạo Kitô giáo, Hồi giáo và Sikh giáo và các đại diện xã hội dân sự.

Nhóm này thống nhất cần đề ra đường lối thúc đẩy quan hệ liên tôn giáo cùng có lợi bằng cách đối thoại, đồng cảm và cùng hướng dẫn công chúng, để ngăn chặn các động cơ của chủ nghĩa cực đoan, theo hãng thông tấn Fides của Vatican.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng