UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 29 tháng 4 năm 2016

Là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi không chỉ đi tìm kiếm hòa bình cho riêng mình mà hãy là người mang hòa bình đến cho người khác.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ sáu mùa Phục Sinh.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng