Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Trong Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi chúng ta được biết Thiên Chúa là ai. Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Và chúng ta phải biết chúng ta trở nên giống ai. Chúng ta phải trở nên giống Chúa Giêsu.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi.