UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giáo hội Hàn Quốc sẽ đào tạo linh mục cho Bắc Hàn

Vì việc đào tạo linh mục mất nhiều thời gian, chúng ta nên tiến hành ngay bây giờ để chuẩn bị cho việc thống nhất

Ngày 23 tháng 5 năm 2016

Giáo hội Hàn Quốc sẽ đào tạo linh mục cho Bắc Hàn

Một linh mục Công giáo đứng bên cạnh bàn thờ ở nhà thờ Chính tòa Yakhyeon ở Seoul. Hai giáo phận ở Hàn Quốc chuẩn bị đào tạo linh mục để làm việc ở Bắc Hàn trong tình huống thống nhất đất nước. Ảnh: AFP

Hai giáo phận của Hàn Quốc vừa bắt đầu thỏa thuận chính thức đào tạo linh mục và chủng sinh cho Bắc Hàn trong tình huống thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Các giáo phận Hamhung và Chunchon mới đây ký thỏa thuận chọn các chủng sinh và đào tạo họ trở thành linh mục để làm mục vụ trong tương lai ở Bắc Hàn.

Cả hai giáo phận này đều thuộc Tổng giáo phận Seoul nhưng giáo phận Hamhung trên lý thuyết chỉ tồn tại ở Bắc Hàn. Giáo phận này bao gồm các tỉnh Bắc và Nam Hamkyeong ở Bắc Hàn. Giám quản của giáo phận hiện là Đức cha Lucas Kim Woon-hoe của giáo phận Chunchon.

Giáo phận Hamhung có thời từng đào tạo các linh mục cho mình, trong đó có 6 linh mục hiện đang phục vụ ở giáo phận Pusan của Hàn Quốc và một linh mục phục vụ tại giáo phận Incheon cũng thuộc Hàn Quốc.

Tuy nhiên, từ năm 2000 giáo phận Hamhung ngưng chương trình đào tạo linh mục do thiếu chủng sinh.

Hiện nay, giáo phận Hamhung sẽ đón nhận chủng sinh từ các giáo phận khác và chương trình đào tạo linh mục sẽ do Ban Ơn gọi của giáo phận Chunchon đảm trách.

“Giáo phận Hamhung đã ngưng các hoạt động trên 70 năm qua nhưng chúng ta cần linh mục dấn thân cho giáo phận này”, Đức cha Kim cho biết.

“Vì việc đào tạo linh mục mất nhiều thời gian, nên chúng ta nên làm ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho khi thống nhất đất nước”, ngài nói thêm.

Theo thỏa thuận này, các chủng sinh cho giáo phận Hamhung sẽ theo các khóa học hàn lâm cùng với các chủng sinh khác của giáo phận Chunchon.

Họ sẽ được chịu chức phó tế và linh mục cho giáo phận Chunchon nhưng sẽ được xác định là linh mục triều của giáo phận Hamhung và trở về làm việc ở đó một khi các hoạt động của giáo phận được khởi động lại sau hoặc thậm chí trước khi thống nhất hai miền Triều Tiên.

Giáo phận Humhung được thành lập như là hạt phủ doãn tông tòa năm 1940 và được nâng lên giáo phận năm 1962, khi hàng giáo phẩm Giáo hội Công giáo Triều tiên thành lập.

Tuy nhiên, khi Cộng sản Bắc Hàn nắm quyền kiểm soát lãnh thổ miền bắc, và do không có sự hiện diện chính thức của đạo Công giáo ở đó, giáo phận này chỉ còn là một “giáo hội âm thầm” như cách gọi của người Triều Tiên.

Hamhung không chỉ là giáo phận duy nhất đào tạo linh mục để truyền giáo trong tương lai cho địa phận của mình. Giáo phận Pyongyang tồn tại ở Bắc Hàn trên giấy tờ cũng đang đào tạo linh mục theo chương trình hợp tác với Tổng giáo phận Seoul và hiện có một linh mục đầu tiên chịu chức hồi tháng Hai.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng