UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 27 tháng 5 năm 2016

Chúng ta chia sẻ Bánh Thánh không phải cho lợi ích riêng của chúng ta nhưng cho lợi ích của việc chỉ cho thế giới biết Chúa Giêsu hiện diện ở giữa chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng