UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Người lao động ngước ngoài ở các nước châu Á phát triển cần được bảo vệ

Dòng Tên châu Á-Thái Bình Dương tìm cách ngăn ngừa bóc lột lao động di dân

Ngày 31 tháng 5 năm 2016

Người lao động ngước ngoài ở các nước châu Á phát triển cần được bảo vệ

Lao động làm việc trong ngành xây dựng, một trong số các nghành nghề thiếu lao động ở Nhật Bản. Ảnh: thanglongosc.vn

Hỗ trợ điều cần thiết cho lao động nước ngoài ở các nước châu Á phát triển là chủ đề cuộc họp của mạng lưới di dân Hội nghị Dòng Tên châu Á Thái Bình Dương được tổ chức gần đây ở Việt Nam.

Các thành viên tham dự mạng lưới di dân họp từ ngày 19/21-4 thảo luận về vấn đề ngày càng nới rộng những qui định về nhập cư ở các nước Nhật Bản, Đài Loan, và Hàn Quốc để giải quyết việc thiếu hụt lao động địa phương.

Các quốc gia như Philippines, Việt Nam và Indonesia là những nước cung cấp người lao động.

Các thành viên hội nghị nghe việc làm thế nào lao động di dân trở thành nguồn lợi nơi mà an ninh và an toàn cho người lao động thường đến sau thu nhập.

Ý kiến đưa ra tại cuộc họp rằng phải tăng cường các đòi hỏi cần thiết để có những cơ chế ngăn ngừa bóc lột lao động di dân.

Cuộc họp tìm các phương cách để mạng lưới có thể tương tác với dòng di dân rồi đi vào và phát triển những cách tốt nhất hỗ trợ những điều cần thiết cho nhóm dễ bị tổn thương này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng