Linh mục người Việt được bổ nhiệm giám mục tại Canada

Hôm 1-6, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Giuse Phương Nguyễn, một người Canada gốc Việt, làm giám mục giáo phận Kamloops, Canada theo tin từ tổng giáo phận Vancouver.

Trước khi được bổ nhiệm giám mục, cha Nguyễn có tên Việt Nam đầy đủ là Giuse Nguyễn Thế Phương, làm tổng đại diện của tổng giáo phận Vancouver từ năm 2013.

Đức tân cử giám mục sinh năm 1957 tại Việt Nam. Ngài vào Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh ở giáo phận Ban Mê Thuột năm 1969.

Dưới chế độ cộng sản năm 1975, ngài bị bắt giam hai lần vì dạy giáo lý, theo trang web của hội đồng giám mục Việt Nam.

Sau đó ngài vượt viên sang Philippines, rồi đến Canada năm 1987, lúc đó ngài chưa nói được tiếng Anh. Ngài làm thợ sơn để kiếm tiền học tiếng Anh trước khi vào chủng viện. Ngài thụ phong linh mục năm 1992.

Cha Nguyễn là con cả trong gia đình có 10 người con. Ngài có một em trai làm linh mục tại giáo phận Hamilton và hai em gái là nữ tu.