Việt Nam sắp chính thức công nhận Giáo hội Mormon

Chính phủ Việt Nam có kế hoạch chính thức công nhận Giáo hội các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô Việt Nam hay Giáo hội Mormon.

Ban Tôn giáo chính phủ (CRA), cơ quan quản lý và kiểm soát tất cả các hoạt động tôn giáo tại Việt Nam, chính thức công nhận Ban Đại diện Giáo hội Mormon hôm 31-5.

Sự công nhận này là bước đầu tiên hướng tới công nhận đầy đủ các hoạt động và tổ chức của giáo phái này theo pháp luật.

Ông Bùi Thanh Hà, phó trưởng ban tôn giáo chính phủ, nói ban đại diện gồm 5 thành viên của Giáo hội Mormon “hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy chế ban hành đã được nhà nước chấp thuận”.

Sự công nhận chính thức sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho Giáo hội Mormon tổ chức các hoạt động tôn giáo và phục vụ xã hội, ông nói.

Giáo hội Mormon đến Miền Nam Việt Nam năm 1962. Sau khi cộng sản lên nắm quyền năm 1975 và đàn áp các hoạt động tôn giáo, nhiều tín hữu đã bỏ trốn ra nước ngoài trong khi những người khác vẫn âm thầm hành đạo tại nhà.

Cho đến năm 1995 Giáo hội này mới bắt đầu hoạt động công khai trở lại.

Theo Ban Tôn giáo chính phủ, Giáo hội này có hơn 1.000 tín hữu chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Giáo hội có trụ sở ở Hà Nội và do ông Hoàng Văn Tùng đứng đầu.