Thảo luận việc phân quyền cho các cơ quan Tòa Thánh

Đức Thánh cha Phanxicô và Hội đồng hồng y đã nghiên cứu các cách sao cho nhiệm vụ của các cơ quan Tòa Thánh có thể được đơn giản hóa và hài hòa.

Cha Federico Lombardi, giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh, tóm tắt cho các phóng viên biết về công việc của Hội đồng hồng y trong ngày cuối cùng của kỳ họp từ 6-8 tháng Sáu, Catholic News Service đưa tin.

Ngài nói các hồng y cũng đào sâu “các hình thức có thể của sự phân quyền trong quan hệ với các hội đồng giám mục” trên thế giới.

Tiếp theo thông báo ngày 4-6 về việc thành lập bộ mới của Tòa Thánh về giáo dân, gia đình và sự sống, Cha Lombardi nói với các phóng viên rằng Hội đồng hồng y cũng thảo luận các trách nhiệm có thể có của một bộ mới về bác ái, công lý và hòa bình.

Bộ mới này sẽ hợp nhất bốn hội đồng giáo hoàng hiện nay phụ trách thúc đẩy bác ái, công lý và hòa bình Công giáo, trợ giúp mục vụ cho nhân viên y tế, người di cư, tị nạn và những người không có chỗ thường trú.

Nhiều đề nghị cho bộ mới “đã được trình cho Đức thánh cha nghiên cứu thêm và tham khảo và ngài thấy thích hợp”, ngài nói.

Hội đồng hồng y sẽ nhóm họp lại vào ngày 12-14 tháng Chín, ngài cho biết.

Đức Hồng y người Ấn Độ Oswald Gracias của giáo phận Mumbai là thành viên trong hội đồng gồm chín người này.