Phó thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý tôn giáo

Phó thủ tướng Việt Nam yêu cầu ban tôn giáo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Tại cuộc họp với các thành viên Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ quan kiểm soát và quản lý tất cả các hoạt động tôn giáo tại Việt Nam, hôm 9-6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu ban tôn giáo hoàn tất các chính sách và thông qua dự luật về tín ngưỡng tôn giáo nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Dự thảo lần 5 của dự luật đầu tiên về tín ngưỡng tôn giáo đang gặp phải sự bất bình của các tín đồ tôn giáo, dự luật này sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối năm nay.

“Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, nhưng các hoạt động tôn giáo cần tuân thủ pháp luật”, ông Bình nói và được các báo mạng của đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin.

Ông Bình còn yêu cầu ban tôn giáo hướng dẫn các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và đấu tranh chống “các phần tử xấu lạm dụng tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc”. Chính quyền thường dùng cáo buộc này để bỏ tù hoặc đàn áp tín đồ thuộc các nhóm không được chính quyền công nhận.

Theo thống kê của ban tôn giáo chính phủ, Việt Nam công nhận 39 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo có 24,3 triệu tín đồ, chiếm 27% trong số 90 triệu dân.