Đức Thánh cha cảnh báo hiện tượng ‘quá tải thông tin’

“Quá tải thông tin” đang làm cho thế giới vô tình trước sự đau khổ của người khác, Đức Thánh cha Phanxcicô nói trong chuyến viếng thăm trụ sở chính của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc tại Rôma hôm 13-6.

“Dần dần chúng ta không còn nhạy cảm với những thảm trạng của người khác. Chúng ta xem đó là chuyện ‘tự nhiên’”, Đức Thánh cha nói, theo bản tin do Chương trình Lương thực Thế giới phát hành.

“Chúng ta được cung cấp quá nhiều hình ảnh đến độ chúng ta thấy đau khổ nhưng không động lòng, chúng ta nghe than khóc nhưng không tìm cách an ủi, chúng ta thấy đói khát nhưng không cứu giúp”, ngài nói.

“Nếu không có những khuôn mặt và chuyện kể, cuộc sống con người trở thành những con số thống kê và chúng ta có nguy cơ quan liêu hóa những đau khổ của người khác. Chế độ quan liêu xào xáo các đống giấy tờ, tình thương đề cập đến con người”, ngài nói thêm trong chuyến viếng thăm đầu tiên đến chương trình.

Chương trình Lương thực Thế giới cho biết họ trợ giúp lương thực cho khoảng 80 triệu người trong khoảng 80 quốc gia.