Tù nhân lương tâm vẫn bị giết để lấy nội tạng

Số lượng các ca ghép nội tạng ở Trung Quốc được ước tính trên 100.000 ca mỗi năm và nguồn nội tạng để ghép chủ yếu là từ các tù nhân lương tâm, theo bản báo cáo chi tiết phát hành hôm 22 tháng Sáu.

“Đảng Cộng sản cho biết tổng cộng số lượng cấy ghép nội tạng hợp pháp mỗi năm khoảng 10.000 ca. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng loại bỏ con số nhà chức trách đưa ra bằng cách nhìn vào hai hoặc ba bệnh viện lớn nhất”, luật sư nhân quyền người Canada David Matas nói trong một tuyên bố được CNN dẫn lời.

Báo cáo mà Matas là đồng tác giả nói con số thực tế khoảng 60.000 đến 100.000 ca mỗi năm.

Matas cùng với cựu Bộ trưởng phụ trách Châu Á-Thái Bình Dương của Canada David Kilgour và nhà báo điều tra Ethan Gutmann là đồng tác giả báo cáo về ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc, đặc biệt đối phó việc dùng tù nhân lương tâm như là nguồn cung cấp nội tạng.

Báo cáo của họ thống nhất với nghị quyết được Quốc hội Hòa kỳ thông qua hôm 13 tháng Sáu và diễn giải như sau “…. có việc lấy các bộ phận trên cơ thể không được đồng ý của tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, gồm cả những học viên Pháp Luân Công, thành viên của các nhóm tôn giáo và các nhóm thiểu số” như Kitô hữu bí mật, người Ngô Duy Nhĩ, người Tây Tạng