Đức Hồng y Tagle thúc giục thực hành lòng thương xót

Đức Hồng y chủ tịch Caritas Internationalis, Luis Antonio Tagle của Manila nhấn mạnh nhu cầu thực hành trong Năm Thánh Lòng Thương Xót được Giáo hội tuyên bố.

“Lòng thương xót luôn đi kèm sự cảm thông và hành động, nhưng hành động mà không có lòng thương xót đôi khi trở thành vô nghĩa”, ngài nói.

Đức Hồng y Tagle kêu gọi người dân Philippines làm nhiều hơn nữa cho người nghèo, và nói thêm lòng thương xót “không nên để đọng lại như một cảm xúc” nhưng phải được “thúc đẩy thành hành động”.

Ngài phát biểu tại buổi lễ trao tặng hai phòng khám di động mới và trang thiết bị y tế dành cho trẻ em đường phố và người vô gia cư ở Manila hôm 24-6.

Barnabite Heart to Heart Ministry ở Mỹ đã trao tặng các phòng khám và trang thiết bị y tế cho dự án “Make Sad Eyes Smile” ở Manila.

“Những người bé nhỏ có ý nguyện trong sáng đã kiên trì làm cho dự án trở thành hiện thực”, linh mục Robert Kosek, người khởi xướng dự án, phát biểu.

“Những việc làm bé nhỏ vì lòng tốt” đã làm cho dự án khả thi, ngài nói và thêm rằng các phòng khám di động này là một “nơi đầy lòng thương xót” nhờ những người chia sẻ.

Đức Hồng y Tagle nói “tình yêu của Thiên Chúa trong Năm Thánh Lòng Thương Xót” trở thành hiện thực trong những hành động như chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.

Vị giám chức động viên người Công giáo tiếp tục thể hiện lòng nhân ái và nói: “Tình yêu được thể hiện qua sự cộng tác”.

Đức Hồng y thúc giục mọi người “duy trì món quà này [các phòng khám]” vì tổng giáo phận Manila “nhận món quà này vì trách nhiệm”.

“Hãy để món quà này được sử dụng cách có trách nhiệm nhằm mang lại lợi ích, đặc biệt là cho người nghèo”, ngài nói.