Hãy sử dụng đầu tư tác động phục vụ ích lợi người nghèo

Các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo Công giáo tham dự hội nghị dài ba ngày tại Vatican nghiên cứu cách thức làm sao để đầu tư tác động có thể hỗ trợ cho công tác xã hội của Giáo hội.

“Đầu tư tác động mang lại một nguồn vốn mới để giải quyết các vấn đề xã hội lớn”, theo Carolyn Woo, chủ tịch và là giám đốc điều hành của Catholic Relief Services, tổ chức đồng chủ trì sự kiện này với Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Vatican Radio đưa tin.

Đầu tư tác động là cách huy động vốn cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức để nó có thể hỗ trợ xã hội cho những ai khó khăn, trong khi cũng trả lãi cho nhà đầu tư.

“Trước đây, chúng ta rất phụ thuộc vào các tổ chức bác ái từ thiện để giải quyết những vấn đề này, nhưng nay chúng ta biết rằng từ thiện bác ái sẽ không tạo ra các nguồn lực đầy đủ để giải quyết khó khăn theo mức độ và tính thường xuyên như chúng ta thấy” – Woo, một người Hồng Kông, nói.

Woo cho biết đầu tư tác động tạo ra tính bền vững lâu dài khi so sánh với lối làm việc từ thiện thông thường. Bà thảo luận cách thức làm sao để đầu tư tác động có thể hoạt động và đưa ra những ví dụ về cách đầu tư tác động đã được thực hiện trong lịch sử Giáo hội.

“Đức Thánh cha thực sự nói rằng chúng ta phải sử dụng loại thị trường này. Chúng ta cần sử dụng chủ nghĩa tư bản để phục vụ người nghèo, chứ không phải là khai thác họ. Vì thế đây là cách sử dụng đồng vốn rất có sáng kiến để làm việc tốt trong khi vẫn trả lại vốn được”, bà nói.

Hội nghị Đầu tư tác động được tổ chức từ ngày 26-28 tháng Sáu.